Akademia Menedżer and More PREMIUM

OPIS AKADEMII
CENA AKADEMII: 7.380,00,-

CEL

 • Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi zarządczych, komunikacyjnych oraz coachingowych w pracy menedżera.
 • Wskazanie praktycznych przykładów zastosowania przedstawionych metod i narzędzi.
 • Poszerzenie perspektywy w zakresie efektywnej pracy zespołowej oraz motywowania pracownika.

KORZYŚCI

Zwiększenie skuteczności w realizacji celów budowania zespołów, pracy z talentami, poprzez:

 • Wzrost zadowolenia klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego wynikający z wysokiej jakości obsługi,
 • Doskonalenie kompetencji menedżerów,
 • Zwiększenie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju pracowników w organizacji,
 • Poprawę skuteczności w codziennej realizacji celów biznesowych,
 • Efektywną inwestycję w rozwój i poprawę motywacji menedżerów
 • Uczestnik poznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju poprzez wykonanie testów psychometrycznych, Bridge Personality LIDER oraz SALES

CZAS WARSZTATU

6 dni warsztatowych, 3 zjazdy

 • Efektywność w biznesie 2 dni
 • Strategiczne planowanie celów biznesowych 2 dni
 • Doskonalenie kompetencji zarządczych- studia przypadku- 1 dzień
 • Samoocena menedżera, a jego efektywność w biznesie- 1 dzień

JAK PRACUJEMY

Stacjonarnie, sesje indywidualne online

DLA KOGO SĄ TE WARSZTATY

Dla Menedżerów szukających efektywnych narzędzi do pracy ze swoim zespołem.

CENA AKADEMII: 7.380,00,-
Dlaczego warto sięgnąć po Moc Kolorów

 • pomagają w autodiagnozie mocnych stron
 • uświadamiają obawy i trudności
 • wydobywają ducha zespołowości (jakie wartości wnoszę do zespołu?)
 • są instrukcją „obsługi” w komunikacji zespołu (dają odpowiedź na pytanie:
 • jak najlepiej komunikować się ze mną, aby było efektywnie dla obu stron?)

Kto może skorzystać z KART?
 • konsultanci DISC
 • trenerzy
 • coachowie
 • nauczyciele
 • doradcy zawodowi
 • mediatorzy sądowi
 • psycholodzy
 • osoby indywidualne, dla których jest ważny rozwój

Gdzie możesz wykorzystać karty?

 • na warsztatach z Twoim zespołem
 • podczas konsultacji indywidualnych dedykowane podniesieniu efektywności w komunikacji
 • w doskonaleniu diagnozy potrzeb innych współpracowników,
 • w zrozumieniu potrzeb Klienta
 • podczas integracji zespołu
 • w trakcie pracy indywidualnej, samodzielnej
Jak to działa?

Podczas gry wybierasz najbardziej trafne karty o sobie.

Dodatkowo otrzymujesz przewodnik z treściami merytorycznymi oraz z autorskimi ćwiczeniami, który prowadzi Cię przez proces pracy z narzędziem MOC KOLORÓW.