Badanie Bridge Personality

Czym jest Bridge Personality
Cena badania z indywidualną sesją: 1.845,00,-

Co to jest Bridge Personality

Analiza Bridge Personality to kwestionariusz mierzący osobowość zgodnie z teorią Wielkiej Piątki, czyli modelu osobowości Paula T. Costy, który ujmuje osobowość w kategoriach: neurotyczności, otwartości, ekspresji, doświadczenia, ugodowości, oraz typami osobowości wyróżnionymi przez Junga.

W trakcie testu respondenci udzielają odpowiedzi na 240 pytań dotyczących ich potencjalnych zachowań w miejscu pracy.

34 wymiary osobowości stanowią opis potencjału pracownika w ramach 8 kompetencji biznesowych, takich jak: komunikatywność, inspirowanie, przywództwo, utrzymywanie relacji, wspieranie innych, efektywność, innowacyjność, reakcja na zmianę.

Jakie są rodzaje badania?

 • Bridge Personality Lider wersja podstawowa oraz zaawansowana
 • Bridge Personality Sales

Dlaczego warto po nie sięgnąć?

 • Diagnoza potencjału pracownika, mocnych stron talentów oraz deficytów
 • Określenie zadań realizowanych w organizacji
 • Określenie typu sprzedażowego
 • Wskazanie obszarów do rozwoju w obszarach relacji w zespole, zarządzania, umiejętności sprzedażowych.

Badanie wykonujemy on -line około godziny, a podczas informacji zwrotnej otrzymasz wynik wraz z wnikliwą analizą w 4 obszarach: Kierowanie, Działanie, Postawa, Procesy mentalne.

Szczegółowe i wiarygodne wyniki pozwolą na podjęcie efektywnych działań i doskonalenie tylko wybranych obszarów osoby badanej.

Kto może skorzystać z badania Bridge Personality?

 • Menedżerowie
 • Pracownicy
 • Członkowie zespołów, w tym zespołów projektowych
 • Przedsiębiorcy
 • Osoby poszukujące swojej drogi zawodowej

ZOBACZ ARTYKUŁ

masz pytania SKONTAKTUJ SIĘ z nami

Cena badania z indywidualną sesją: 1.845,00,-
Dlaczego warto sięgnąć po Moc Kolorów

 • pomagają w autodiagnozie mocnych stron
 • uświadamiają obawy i trudności
 • wydobywają ducha zespołowości (jakie wartości wnoszę do zespołu?)
 • są instrukcją „obsługi” w komunikacji zespołu (dają odpowiedź na pytanie:
 • jak najlepiej komunikować się ze mną, aby było efektywnie dla obu stron?)

Kto może skorzystać z KART?
 • konsultanci DISC
 • trenerzy
 • coachowie
 • nauczyciele
 • doradcy zawodowi
 • mediatorzy sądowi
 • psycholodzy
 • osoby indywidualne, dla których jest ważny rozwój

Gdzie możesz wykorzystać karty?

 • na warsztatach z Twoim zespołem
 • podczas konsultacji indywidualnych dedykowane podniesieniu efektywności w komunikacji
 • w doskonaleniu diagnozy potrzeb innych współpracowników,
 • w zrozumieniu potrzeb Klienta
 • podczas integracji zespołu
 • w trakcie pracy indywidualnej, samodzielnej
Jak to działa?

Podczas gry wybierasz najbardziej trafne karty o sobie.

Dodatkowo otrzymujesz przewodnik z treściami merytorycznymi oraz z autorskimi ćwiczeniami, który prowadzi Cię przez proces pracy z narzędziem MOC KOLORÓW.